מחוץ לכותלי בית המשפט

 

 

 

קבלת עזרה משפטית וליווי עו"ד נדרשים בהליכים רבים שאינם בבית משפט, בפני רשויות מנהליות, ממשלתיות, עירוניות ואחרות, בהליכי רישוי עסק, רישומים במרשמים שונים, רשם המשכונות, לשכת רישום המקרקעין, רשמי החברות והעמותות, רשם הפטנטים וסימני מסחר ועוד ועוד, בכל תחומי החיים.

 

ברוב ההליכים המנהליים, ניתן להתנהל ללא ליווי עו"ד, אך מי שזמנו וכספו יקרים לו, מעוניין לחסוך בסופו של יום בהוצאות מיותרות ולשמור על עצביו ושלוות נפשו, יזקק פעמים רבות לסיוע של עו"ד המתמצא בתחום הרלוונטי, החל מייעוץ והכוונה ראשוניים ועד ניהול כולל של ההליך המנהלי הרלוונטי.

 

גם כאשר נדרשת הכרעה במחלוקת אישית או עסקית, לפני הכניסה לשערי בית המשפט, יש לשקול למצות אפשרויות אחרות ליישוב סכסוכים, במסגרת הליכי גישור, פישור ובוררות, אשר במקרים רבים עדיפים ומתאימים יותר מניהול הליך בבית המשפט, בעיקר מבחינת האפשרות למצוא פתרונות נכונים יותר, פתרונות מורכבים שאינם פיתרון של הלא או לא כלום, של מנצח ומפסיד.

 

אם על אף המחלוקת ישנה יכולת הידברות ישירה עם הצד השני, ישנה הכרה הדדית באינטרסים הלגיטימיים של ה'אחר', הסיכוי להגיע לפיתרון מוסכם, ליישב המחלוקת בהליך שיתופי, הינו משמעותי וכדאי למצותו עד תום. הליך בבית המשפט גוזל משאבים רגשיים ונפשיים, זמן וממון פי כמה וכמה.

 

דוגמא מעניינת להליך הנמצא ממש בשערי בית המשפט, אך עדיין לא בתוכו הינו הליך "בקשה ליישוב סכסוך", הליך שמאפשר הפניית בני הזוג ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה, להליך גישור – פישור, ומונע מהצדדים להגיש תביעות משפטיות כל עוד מתנהל הליך הגישור.