הסכמים וחוזים

 

 

 

שתי המילים המשמשות לתיאור מסמך משפטי אחד, משקפות את שני הפנים של המסמך - תעוד של מפגש הרצונות של הצדדים, אשר הגיעו להבנה והסכמה, וקבעו מנגנון צופה-חוזה עתיד, מארג של התחייבויות הדדיות לביצוע.

 

הגדרה נכונה של הנכסים (מוחשיים ולא מוחשיים) נשוא החוזה, ניסוח מיטבי של זכויות והתחייבויות, הבנה של הסיכונים החוזיים והלבר חוזיים, הקפדה על סעיפי הגנה ובטחונות מתאימים בחוזה, יקטינו את הסיכון להפרתו ואת נזקי ההפרה, עלויות, הוצאות והפסדים הכרוכים במהלכים לתיקון הכשלים, ביטול/השבה/אכיפה/ייזום התקשרות חילופית וכד'.

צוואה ערוכה היטב תאפשר חלוקת העיזבון בהתאם לרצון האמיתי של המוריש ותמנע סכסוך ירושה.

 

הסכם ממון בין בני זוג יכול למנוע סכסוך גירושין ארוך ונזקים רבים, כלכליים אך גם ובעיקר, נפשיים ורגשיים.

 

הסכם שותפות או יסוד חברה המסדיר כראוי את דרכי ההשקעה של הצדדים, את הניהול והשליטה, את מבנה ההון וכו', יאפשר תפקוד תקין לאורך זמן ויקטין את הסיכון הכרוך בעימותים ומחלוקות.