הליכי בית משפט

 

 

כאשר קונפליקט מובא להכרעת גורם חיצוני, משלא הוסדר ע"י הצדדים בינם לבין עצמם, ישנה חשיבות רבה לאופן ניהול ההליך - לניסוח כתבי הטענות, ליישום סדרי הדין והראיות הרלוונטים להליך, להבנה מלאה של הוראות הדין המהותי שיש בהם להשפיע על המחלוקת- להשפיע על תוצאתו הסופית של ההליך.

 

ניהול ההליך המשפטי הינה אומנות מורכבת של הפעלת כלים שלובים וכללים רבים, במשחק רב משתתפים, שבו כל מהלך יכול לגרום לשרשרת מהלכים, רבות משמעות והשלכות, לתוצאות שיש להעריך ולצפות מראש.

 

אמנות הליטיגציה מתחדדת ומתעצמת בסכסוכי משפחה, הליכים בהם מוכרעים אינטרסים כספיים וכלכליים ארוכי טווח של התא המשפחתי ובעיקר נקבעים גורלות, הליכים המעצבים יחסים בין בני המשפחה, לעיתים בונים מסגרות חדשות ומטילים חיובים לשנים רבות, דיני נפשות ממש.

 

הבנה מלאה של התהליכים וניהולם הנכון מקטין נזקים קשים הכרוכים בסכסוכי משפחה, מאפשר לצאת ל'חיים חדשים' אך לא מתוך הרס וחורבן של העולם הישן.

 

 

פסקי דין

 

פסק דין בעניין תקנות העיון בגץ 5917-97 - מצ"ב נוסח

פסק דין בתיק אימוץ בעמ 7360-08 - מצ"ב נוסח

פסק דין בתביעת מזונות מסבים תמש 1039-03 - מצ"ב נוסח

פסק דין הכהן רכוש תמש 24017-04 - מצ"ב נוסח